y

Privacybeleid

PRIVACY

De Vossenhoek Caravan & Recreatie verzamelt gegevens van de bezoekers van www.vossenhoek.nl. Deze gegevens gebruiken we om de gebruikerservaring te verbeteren. Gebruik maken van www.vossenhoek.nl betekent dat je akkoord gaat met het privacy-beleid dat De Vossenhoek Caravan & Recreatie voert en dat hieronder vermeld staat.
Uiteraard respecteert De Vossenhoek Caravan & Recreatie de privacy van alle bezoekers van www.vossenhoek.nl. De Vossenhoek Caravan & Recreatie zorgt ervoor dat eventuele persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Denk hierbij aan de gegevens die in je invult als je gebruik maakt van het online contact formulier of bij de aanmelding voor het verkrijgen van onze nieuwsbrieven. Gegevens die je met ons deelt kunnen door ons bewaard worden en soms vragen we je om extra gegevens. Dat doen we om je beter te kunnen helpen bij jouw vraag. Wij delen jouw gegevens nooit met andere partijen zonder jouw toestemming daarvoor.

PRIVACY BIJ HULP BIJ KLACHTEN

Door gebruik te maken van het online contact formulier laat u bepaalde gegevens bij De Vossenhoek Caravan & Recreatie achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Als u het contact formulier op www.vossenhoek.nl invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van vijf jaar.

DISCLAIMER

De Vossenhoek Caravan & Recreatie stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan De Vossenhoek Caravan & Recreatie de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is  De Vossenhoek Caravan & Recreatie aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van De Vossenhoek Caravan & Recreatie en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van De Vossenhoek Caravan & Recreatie zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van De Vossenhoek Caravan & Recreatie worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van www.vossenhoek.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.
Niets van de website van De Vossenhoek Caravan & Recreatie mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van De Vossenhoek Caravan & Recreatie is gegeven.

COOKIES

Cookies zijn kleine bestanden die wij op je computer, tablet of telefoon zetten als je de website www.vossenhoek.nl bezoekt. Dat doen we om te zorgen dat de website goed werkt en om het bezoek op de website te meten. Zo meten we welke content veel of juist weinig bekeken wordt. We kunnen met behulp van de gegevens de content beter afstemmen op de bezoekers. Uiteraard houden wij rekening met jouw privacy.

Als je gebruik maakt van de website, ga je automatisch akkoord met het plaatsen van deze cookies. Deze cookies kun je uiteraard verwijderen, hoe dat werkt hangt af van de browser waarmee je de website hebt bezocht. Heb je op verschillende apparaten de website bezocht, dan zul je ze op elk apparaat apart moeten verwijderen. Zet je ze uit, dan kan het zijn dat sommige delen van de website niet goed werken.

Deel je pagina’s van www.vossenhoek.nl op sociale media als Facebook, LinkedIN, Twitter of andere social media uitingen, weet dan dat deze platforms gebruik maken van cookies die ze opslaan op hun servers. De Vossenhoek Caravan & Recreatie heeft hier geen enkele invloed op. Meer informatie hierover vind je bij de privacy verklaringen van de betreffende website.